Rạp chiếu phim

Liên hoan phim Đức 2012 tại Huế
Ngày 5/9/2012-09:02 GMT+7
Thời gian chiếu phim: 14 tháng Chín (thứ Sáu) – 19 tháng Chín 2012 (thứ Tư)
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin (41A Hùng Vương - Tp Huế); Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi - Tp Huế)
Vé mời phát tại: Trung tâm Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán từ 06.09.2012.

14 tháng Chín (thứ Sáu)
18h30      Khai mạc
19h00     Lời hứa trăng sao (104 Phút) ***
15 tháng Chín (thứ Bảy)
15h00      Trái tim đàn ông 2 (112 Phút) ***
19h00     Giấc mơ vĩ đại (113 Phút) ***
16 tháng Chín (Chủ nhật)
15h00      Cá sấu ngoại ô 3 (83 Phút) ***
19h00     Cửa sổ mùa hè (96 Phút) ****
17 tháng Chín (thứ Hai)
19h00     Người dưng (123 Phút) ***
18 tháng Chín (thứ Ba)
19h00     Cô bé mùa đông (90 Phút) ***
19 tháng Chín (thứ Tư)
19h00     Trăng khuyết (85 Phút) ****
 
(*) Tiếng Đức, phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt
(**) Tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt
(***) Tiếng Đức, phụ đề tiếng Anh, thuyết minh tiếng Việt
(****) Tiếng Đức, thuyết minh tiếng Việt

 
 
 

Sự kiện sắp đến

 
 
 

Bản đồ du lịch huế