Liên kết website

 
 

Các văn bản chỉ đạo

Thông cáo báo chí về tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012
Ngày 8/6/2012-17:12 GMT+7
Xin vui lòng xem nội dung ở file đính kèm

.

 
 
 

Sự kiện sắp đến

 
 
 

Bản đồ du lịch huế

 

Thông tin quảng cáo