Liên kết website

 
 

Các văn bản chỉ đạo

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012
Ngày 14/11/2011-14:20 GMT+7
Xin vui lòng xem nội dung ở file đính kèm

.

 
 
 

Sự kiện sắp đến

 
 
 

Bản đồ du lịch huế

 

Thông tin quảng cáo