Liên kết website

 
 

Các văn bản chỉ đạo

Kế hoạch Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012
Ngày 18/11/2011-09:05 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia các tỉnh, thành Bắc Trung Bộ-Huế 2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

.

 
 
 

Sự kiện sắp đến

 
 
 

Bản đồ du lịch huế

 

Thông tin quảng cáo