Liên kết website

 
 

Các văn bản chỉ đạo

Chương trình năm du lịch quốc gia 2012
Ngày 14/11/2011-14:18 GMT+7
Chương trình Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 ban hành theo Quyết định số: 2933 /QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xin vui lòng xem nội dung ở file đính kèm.

 
 
 

Sự kiện sắp đến

 
 
 

Bản đồ du lịch huế

 

Thông tin quảng cáo